Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S1e - sprawozdanie w sprawach cywilnych, prawa pracy i gospodarczych w elektronicznych postępowaniach upominawczych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 10 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 10 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 10 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 10 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Sąd Okręgowy w Lublinie
Sąd Okręgowy w Lublinie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 16 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 14 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas trwania postępowania sądowego. Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów. Ewidencja spraw. Kontrolka skarg. Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw. Liczba sesji i wyznaczonych spraw. Liczba spraw załatwionych przez sędziów i referendarzy. Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału). Obciążenia administracyjne respondentów. Obsada Sądu (Wydziału). Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium. Sprawy zawieszone. Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw. Załatwienie spraw przez referendarzy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Do góry