Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
BR-04 - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,3%)
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 17 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 12 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obciążenie respondentów. Rozchody gospodarstw domowych. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania. Zasobność gospodarstw domowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.01
Do góry