Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-Not24 - sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
notariusze;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 7 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
sądy apelacyjne
sądy apelacyjne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Akty notarialne. Akty poświadczenia dziedziczenia i europejskie poświadczenia spadkowe. Inne czynności notarialne. Obciążenia administracyjne respondentów. Projekty aktów notarialnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Do góry