Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
komornicy przy sądach rejonowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 9 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
sądy okręgowe
sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czynności komornika. Ewidencja spraw. Informacja o wysokości kwot egzekwowanych i wyegzekwowanych. Obciążenia administracyjne respondentów. Sprawy z wyboru wierzyciela. Terminowość załatwienia spraw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Do góry