Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
MRPiPS-04 - sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 13 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za II półrocze 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Zezwolenia na pracę cudzoziemców.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.15
Do góry