Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
MRPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
powiatowe centrum pomocy rodzinie; ośrodki pomocy społecznej; inne jednostki organizacyjne wykonujące zadania pomocy społecznej;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 18 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urząd wojewódzki
urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 10 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 8 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 28 września 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 28 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z pomocy społecznej. Zasoby mieszkaniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.07, 1.26.01.
Do góry