Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
BR-01a - badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,3%)
Raz w miesiącu do 18. dnia po miesiącu za miesiąc;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Migracje. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obciążenie respondentów. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Status na rynku pracy. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Dane teleadresowe. Data urodzenia. Niepełnosprawność. Obywatelstwo. Płeć. Posiadanie aktualnego orzeczenia o inwalidztwie, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy. Poziom wykształcenia. Stan cywilny. Zawód wykonywany.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.01
Do góry