Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Energii
Źródło danych:
MG-19 - zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
osoby prawne prowadzące działalność w zakresie produkcji wyrobów koksowniczych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 - wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 20 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 22 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 21 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Biuro Projektów "Koksoprojekt" Spółka z o.o. w Zabrzu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Koksownictwo. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.08
Do góry