Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
B-06 - meldunek o budownictwie mieszkaniowym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego; powiatowe organy administracji architektoniczno-budowlanej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa. Obciążenie respondentów. Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.04
Do góry