Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
B-05 - sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
wojewódzkie i powiatowe organy administracji architektoniczno-budowlanej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 15 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 15 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.04
Do góry