Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
H-01/k - kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 9 lub mniej osób, prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do działu 45 i 47;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (1,9%)
Raz w kwartale do 23 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 20 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 19 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 22 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przychody przedsiębiorstw handlowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02
Do góry