Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
GUGiK-6.00 - sprawozdanie w zakresie zbierania danych dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUGiK https://emuia.gugik.gov.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.05
Do góry