Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
Elektroniczny system teleinformatyczny

KNF EST 01 - dane dotyczące Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego;

5 razy w roku do 15 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 16 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 15 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 18 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r., do 2 września 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ogólny rachunek zysków i strat SKOK.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Do góry