Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
SSI-03 - wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
jednostki administracji rządowej i samorządowej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 25 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Do góry