Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Środowiska
Źródło danych:
System informacyjny Ministerstwa Środowiska

MŚ SI 01 - dane dotyczące zielonych technologii

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Środowiska;

Co 2 lata do 28 czerwca 2019 r. za lata 2017-2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zielone technologie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.18
Do góry