Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy
Źródło danych:
System informacyjny Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowego Instytutu Badawczego

IUNIG SI 01 - dane dotyczące bilansów azotu i fosforu brutto

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy;

Co 2 lata do 30 sierpnia 2019 r. za lata 2014-2016, 2015-2017 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse substancji odżywczych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.18
Do góry