Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący środków abonamentowych przekazanych przez Telewizję Polską do oddziałów terenowych

KRRIT SIŚA 01 - dane dotyczące środków abonamentowych przekazanych przez Telewizję Polską do oddziałów terenowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;

Raz w roku do 31 października 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Abonenci radia i telewizji. Dane adresowe i terytorialne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07
Do góry