Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
GUGiK-2.00 - sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
starostowie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urząd wojewódzki - wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.05
Do góry