Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
System finansowo-księgowy SAP ERP

ZUS SAP ERP 01 - dane dotyczące Funduszu Rezerwy Demograficznej (rachunku wyników działalności i wybranych elementów bilansowych FRD, Funduszu Emerytur Pomostowych (informacji z wykonania wybranych elementów planu finansowego), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (informacja o przychodach i kosztach)

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

Raz w miesiącu do 25. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20, 1.65.31, 1.67.14.
Do góry