Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS; System emerytalno-rentowy EMIR; System emerytalno-rentowy RENTIER

ZUS KSI_EMIR_RENTIER 08 - dane dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

Raz w roku do 19 kwietnia 2019 r. za grudzień 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Okres na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności. PESEL. Posiadanie aktualnego orzeczenia o inwalidztwie, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.11
Do góry