Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący pomocy zagranicznej udzielonej Polsce

NFOŚIGW PZ 01 - dane dotyczące pomocy zagranicznej udzielonej Polsce

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Raz w roku do 31 maja 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Finansowanie ochrony środowiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Do góry