Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący kół łowieckich i ośrodków hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego

ZGPZŁ PZŁ 01 - dane dotyczące realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego oraz strat i szkód z powodu kłusownictwa

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego;

Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. za łowiecki rok gospodarczy 2018/2019 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Łowiectwo.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.26
Do góry