Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
Źródło danych:
SI Emeryt Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

ZER_MSWiA SI Emeryt 01 - dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA;

Raz w miesiącu do 12. dnia po miesiącu za miesiącdo 12. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 10 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 10 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 10 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 12 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 12 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 11 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r., do 11 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.03
Do góry