Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
system informacyjny zawierający dane otrzymane z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

WODR SFK 01 - dane dotyczące przychodów, kosztów, wyników

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

Raz w kwartale do 25 czerwca 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 24 września 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 21 grudnia 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 25 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20, 1.65.31.
Do góry