Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Urząd Zamówień Publicznych
Źródło danych:
Biuletyn Zamówień Publicznych

UZP BZP 02 - dane w zakresie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Urząd Zamówień Publicznych;

Raz w roku do 30 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Do góry