Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Urząd Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane dotyczące umorzeń korekcyjnych CHP

URE CHP 01 - dane dotyczące umorzeń korekcyjnych CHP

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki;

Raz w roku do 15 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r. - dane wstępne, do 15 kwietnia 2020 r. za rok 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02
Do góry