Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
urzędy morskie
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący danych o transporcie morskim

UM TM 01 - dane o transporcie morskim

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy morskie;

Raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Porty morskie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.01
Do góry