Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
urzędy morskie
Źródło danych:
Wykaz dotyczący użytkowania nabrzeży w portach morskich

UM PM 01 - dane o nowych użytkownikach nabrzeży w portach morskich

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy morskie;

Incydentalnie do 2. dnia roboczego po miesiącu w którym nowy użytkownik nabrzeża dokonał pierwszego załadunku lub rozładunku statku;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Porty morskie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.01
Do góry