Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
urzędy marszałkowskie
Źródło danych:
System BDO urzędów marszałkowskich

UM BDO 01 - dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy marszałkowskie;

Raz w roku do 27 września 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.08
Do góry