Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-WA.2720.10.2022
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Siedlcach - część 2 10.06.2022 20.06.2022
Załącznik 1 cz. 1 10.06.2022
Załącznik 1 cz. 2 10.06.2022
Załącznik 1 cz. 3 10.06.2022
Załącznik 1 cz. 4 10.06.2022
Załącznik 1 cz. 5 10.06.2022
Załącznik 1 cz. 6 10.06.2022
Załącznik 1 cz. 7 10.06.2022
Załącznik 1 cz. 8 10.06.2022
Załącznik 1 cz. 9 10.06.2022
Załącznik 1 cz. 10 10.06.2022
Załącznik 1 cz. 11 10.06.2022
Formularz oferty 10.06.2022
Umowa 10.06.2022
Oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 10.06.2022
Informacja z otwarcia ofert 20.06.2022
Informacja o wyborze oferty 24.06.2022
WAW-WA.271.2.2022
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę kompletów: patelni i toreb, na upominki dla respondentów badań statystycznych 11.05.2022 18.05.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia 11.05.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 11.05.2022
Formularz oferty 11.05.2022
Formularz pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 11.05.2022
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 11.05.2022
Odpowiedzi na pytanie wykonawcy 17.05.2022
Informacja z otwarcia ofert 18.05.2022
Informacja o wyborze oferty 20.05.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania 03.06.2022
Ogłoszenie o wykonaniu umowy 21.12.2022
WAW-WA.271.1.2022
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez medycynę pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Urzędzie Statystycznym w Warszawie 13.04.2022 27.04.2022
SWZ - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 13.04.2022
Formularz oferty - część 1 13.04.2022
Formularz oferty - część 3 13.04.2022
Formularz oferty - część 4 13.04.2022
Formularz oferty - część 6 13.04.2022
Formularz pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 13.04.2022
Wzór oświadczenia o dostępności dla osób niepełnosprawnych (składane wraz z Formularzem Oferty) 13.04.2022
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez medycynę pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Urzędzie Statystycznym w Warszawie 13.04.2022
Formularz oferty - część 2 (zmieniony w dn. 14.04.2022) 14.04.2022
Formularz oferty - część 5 (zmieniony w dn. 14.04.2022) 14.04.2022
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 22.04.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 27.04.2022
Informacja z otwarcia ofert 27.04.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 4 28.04.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 4 - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 28.04.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 6 06.05.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 6 - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 06.05.2022
Informacja o wyborze oferty – Część 3 18.05.2022
Informacja o wyborze oferty – Część 5 18.05.2022
Informacja o wyborze oferty – Część 2 20.05.2022
Informacja o wyborze oferty – Część 1 23.05.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania 03.06.2022
WAW-WA.271.7.2.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.: „Termomodernizacja budynku biurowego, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie” 20.12.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy 22.06.2022
WAW-WA.2720.74.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę tłumaczeń z języka polskiego na polski język migowy (PJM) i z polskiego języka migowego na język polski drogą on-line 15.12.2021 29.12.2021
Formularz oferty wraz z załącznikami 15.12.2021
Informacja z otwarcia ofert 29.12.2021
Informacja z otwarcia ofert - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 29.12.2021
WAW-WA.2720.74.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę tłumaczeń z języka polskiego na polski język migowy (PJM) i z polskiego języka migowego na język polski drogą on-line” 30.11.2021 13.12.2021
Formularz oferty wraz z załącznikami 30.11.2021
Informacja z otwarcia ofert 13.12.2021
Informacja z otwarcia ofert - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 13.12.2021
WAW-WA.2720.71.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa serwera sieciowego z oprogramowaniem SQL Server 24.11.2021 30.11.2021
Formularz oferty wraz z załącznikami 24.11.2021
Informacja z otwarcia ofert 30.11.2021
Informacja z otwarcia ofert - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 01.12.2021
Informacja o wyborze wykonawcy 02.12.2021
Informacja o wyborze wykonawcy - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 02.12.2021
Informacja o ponownym wyborze wykonawcy 06.12.2021
Informacja o ponownym wyborze wykonawcy - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 06.12.2021
WAW-WA.2720.67.2021
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa nowego samochodu osobowego klasy niższej średniej C” 10.11.2021 23.11.2021
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa nowego samochodu osobowego klasy niższej średniej C” - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 10.11.2021
Formularz oferty wraz z załącznikami 10.11.2021
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 17.11.2021
Odpowiedź na pytania Wykonawcy - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 17.11.2021
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 18.11.2021
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 18.11.2021
Informacja z otwarcia ofert 23.11.2021
Informacja z otwarcia ofert - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 23.11.2021
Informacja o wyborze wykonawcy 23.11.2021
Informacja o wyborze wykonawcy - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 23.11.2021
WAW-WA.2720.63.2021
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru do Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie: 11.2021 – 10.2023 21.10.2021 29.10.2021
Formularz oferty 21.10.2021
Załącznik do formularza oferty 21.10.2021
Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełniania warunków 21.10.2021
Informacja z otwarcia ofert 29.10.2021
Informacja o wyborze Wykonawcy 10.11.2021
WAW-WA.2720.33.2021
Remont części elewacji budynku O/Siedlce 28.09.2021 06.10.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 28.09.2021
Informacja z otwarcia ofert 06.10.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.10.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor najnowszej informacji: Remigiusz Rutkowski
Publikujący najnowszą informację: Daniel Koźmiński
Publikacja najnowszej informacji: 28.03.2024 15:08
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry