Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
42/DB/2023
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208”. Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2023 r. do godziny 12:00. 09.06.2023 19.06.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 09.06.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 09.06.2023
37/DB/2023
Sukcesywna dostawa wody gazowanej i niegazowanej do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 9 czerwca 2023 r. do godz. 12:00 30.05.2023 09.06.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 30.05.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 30.05.2023
27/DB/2023
Usługi przeglądów i napraw kserokopiarek i faksów w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert do dnia 01.06.2023 r. do godz. 12:00 25.05.2023 01.06.2023
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 25.05.2023
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 25.05.2023
38/DK/2023
Zakup oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego bonów towarowych/kuponów podarunkowych/kart podarunkowych różnego przeznaczenia na sprzęt RTV/AGD na potrzeby Europejskiego Konkursu Statystycznego (Statistical Literacy Project) w ramach umowy o dotację nr 101096593-2022-PL-COMPETITION, Nazwa projektu: Udział w Europejskim Konkursie Statystycznym 2022/2023. Termin składania ofert do dnia 29.05.2023 r. do godz. 10:00 22.05.2023 29.05.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 22.05.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 22.05.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia zapytania ofertowego 25.05.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 25-05-2023 r. 25.05.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy – zmieniony w dniu 25-05-2023 r. 25.05.2023
33/DR/2023
Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 19.05.2023 do godz. 12:00. 12.05.2023 19.05.2023
Załącznik nr 1.1 - Szacunek głównych ziemiopłodów 12.05.2023
Załącznik nr 1.2 - Szacunek siano z łąk trwałych 12.05.2023
Załącznik nr 1.3 - Szacunek owoce 12.05.2023
Załącznik nr 1.4 - Szacunek warzywa 12.05.2023
Załącznik nr 1.5 - Szacunek warzywa pod osłonami 12.05.2023
Załącznik nr 2.1 - Opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów 12.05.2023
Załącznik nr 2.2 - Opis warunków wpływających na wysokość produkcji z łąk trwałych 12.05.2023
Załącznik nr 2.3 - Opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów owoców 12.05.2023
Załącznik nr 2.4 - Opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów warzyw 12.05.2023
Załącznik nr 3.1 - Formularz ofertowy dla części 1-18 12.05.2023
Załącznik nr 3.2 - Formularz ofertowy dla części 19 12.05.2023
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 15.05.2023
35/RN/2023
Ocena stopnia dostępności i reprezentatywności na polskim rynku reprezentantów leków oraz ich dobór i wycena dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej walut (PPP) w 2023 r. Termin składania ofert: do dnia 19.05.2023 r. do godz. 12:00. 11.05.2023 19.05.2023
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 11.05.2023
Załącznik nr 2 - Przykładowy formularz do badania rynku 11.05.2023
Załącznik nr 3 - Wzór karty reprezentantów - wariant I 11.05.2023
Załącznik nr 4 - Wzór karty reprezentantów - wariant II 11.05.2023
Załącznik nr 5 - Szablon raportu z badania 11.05.2023
22/DB/2023
Przegląd techniczny gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem ppoż. oraz prace remontowe gaśnic i hydrantów wewnętrznych w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Termin składania ofert: do dnia 09-05-2023 r. do godz. 12:00. 27.04.2023 09.05.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 27.04.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 27.04.2023
29/BK/2023
Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). Termin składania ofert do dnia 11 maja do godz. 14:00 21.04.2023 11.05.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 21.04.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 21.04.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia z dn. 27.04.2023 r. 27.04.2023
Zapytanie ofertowe z dn. 27.04.2023 r. 27.04.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia z dn. 27.04.2023 r. 27.04.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy z dn. 27.04.2023 r. 27.04.2023
28/BK/2023
Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie zajęć indywidualnych z języka angielskiego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert do dnia 22.05.2023 r. do godz. 10:00 20.04.2023 22.05.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 20.04.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 20.04.2023
Załącznik nr 3 - Wykaz lektorów do realizacji zamówienia (wzór) 20.04.2023
Modyfikacja zapytania ofertowego 25.04.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia zapytania ofertowego 09.05.2023
Zapytanie ofertowe – zmienione w dniu 9-05-2023 r. 09.05.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 9-05-2023 r. 09.05.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy – zmieniony w dniu 9-05-2023 r. 09.05.2023
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego. 17.05.2023
24/RN/2023
Opracowanie kosztorysów budowlanych na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2023 roku. Termin składania ofert: do dnia 24.04.2023 r. do godz. 12:00 18.04.2023 24.04.2023
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 18.04.2023
Załącznik nr 2 - Szablon raportu z badania cen w budownictwie 18.04.2023
Załącznik nr 3 - Przykładowe karty kosztorysowe z badania realizowanego w 2022 roku oraz wzór kwestionariusza średnich stawek godzinowych w budownictwie 18.04.2023
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 29.02.2024 10:39
Sprawdź historię zmian
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    32
Do góry