Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
75/DB/2021
Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno – merytoryczna tłumaczeń na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 06-12-2021, godz. 14:00 29.11.2021 06.12.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 29.11.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 29.11.2021
Wyjaśnienia zapytania ofertowego 29.11.2021
74/DB/2021
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 06-12-2021, godz. 12:00 29.11.2021 06.12.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 29.11.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 29.11.2021
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 29.11.2021
77/DB/2021
Opracowanie ekspertyzy pożarowej w zakresie dostosowania budynku oraz otoczenia Głównego Urzędu Statystycznego Al. Niepodległości 208 do obowiązujących przepisów PPOŻ. Termin składania ofert: do dnia 1-12-2021 r., do godz. 10:00 26.11.2021 01.12.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 26.11.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty 26.11.2021
73/DB/2021
Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok Termin składania ofert: do dnia 03-12-2021, do godz. 12:00 17.11.2021 03.12.2021
Załącznik nr 1 – OPZ 17.11.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 17.11.2021
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 17.11.2021
Wyjaśnienia zapytania ofertowego z dn. 18.11.2021 r. 18.11.2021
Wyjaśnienia zapytania ofertowego II 18.11.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 22.11.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 22-11-2021 r. 22.11.2021
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy- zmieniony w dniu 22-11-2021 r. 22.11.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 23.11.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 23-11-2021 r. 23.11.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - zmieniony w dniu 23-11-2021 r. 23.11.2021
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - zmieniony w dniu 23-11-2021 r. 23.11.2021
Modyfikacja zapytania ofertowego 24.11.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia III do zapytania ofertowego 30.11.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 30-11-2021 r. 30.11.2021
71/ST/PDS/POPC/2021
Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: do dnia 3 listopada 2021 r. do godziny 10:00. 20.10.2021 03.11.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia OPZ 20.10.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty 20.10.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - wzór logo 20.10.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 20.10.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Wykaz osób po stronie Zamawiającego 20.10.2021
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 20.10.2021
63/BK/2021
Badania i pomiary czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Termin składania ofert: do dnia 22-10-2021 do godziny 14:00. 14.10.2021 22.10.2021
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 14.10.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 19.10.2021
Zapytanie ofertowe - zmienione w dniu 19-10-2021 r. 19.10.2021
Załącznik nr 1 – Formularz oferty - zmieniony w dniu 19-10-2021 r. 19.10.2021
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 20.10.2021
53/DB/2021
Świadczenie usług transportu autokarowego krajowego oraz lokalnego dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 3 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Termin składania ofert: do dnia 15-10-2021 do godziny 14:00. 08.10.2021 15.10.2021
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 08.10.2021
69/OS/2021
Zapytanie ofertowe: 1) Zakup trzech 12-miesięcznych licencji na oprogramowanie do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi, wraz z instalacją, dla redakcji czasopism naukowych GUS: a) „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”, b) „Przegląd Statystyczny. Statistical Review”, c) „Statistics in Transition new series”. 2) Zakup 100 numerów DOI (cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych) deponowanych w bazie Crossref, możliwych do wygenerowania w ciągu 12 miesięcy, podzielonych na 2 pakiety – pule numerów. I pula zawierać ma 50 identyfikatorów DOI przeznaczonych dla oznaczenia artykułów w czasopiśmie „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”. II pula zawierać ma 50 identyfikatorów DOI dla oznaczenia artykułów w czasopiśmie „Przegląd Statystyczny. Statistical Review”. Termin składania ofert: do dnia 15-10-2021 do godziny 14:00. 08.10.2021 15.10.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 08.10.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 08.10.2021
66/DB/2021
Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 13-10-2021 do godziny 14:00. 06.10.2021 13.10.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 06.10.2021
Załącznik nr 2.1 – Formularz oferty dla części I 06.10.2021
Załącznik nr 2.2 – Formularz oferty dla części II 06.10.2021
Załącznik nr 3.1 – Formularz cenowy dla części I 06.10.2021
Załącznik nr 3.2 – Formularz cenowy dla części II 06.10.2021
54/ST/2021
Obsługa Systemu Kontroli Dostępu, zwanego dalej SKD i Systemu Rejestracji Czasu Pracy zwanego dalej RCP, wideodomofonów oraz kamer dozoru wizyjnego. Termin składania ofert: do dnia 29-09-2021 do godziny 14:00. 22.09.2021 29.09.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 22.09.2021
Załącznik nr 2 – Zakres czynności konserwacyjnych 22.09.2021
Załącznik nr 3 – Formularz oferty 22.09.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    33
Do góry