Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
55/DB/2018
Zapytanie ofertowe: Wymiana hydrantu nadziemnego na terenie wewnętrznym Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 7 września 2018 r. do godz. 10:00. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 5 września 2018 r. o godz. 10.00 31.08.2018 07.09.2018
Formularz oferty 31.08.2018
Protokół z wizji lokalnej 5-09-2018 05.09.2018
54/DB/2018
Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie fragmentu terenu przed Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z montażem masztów 29.08.2018 07.09.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 29.08.2018
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 29.08.2018
Załącznik nr 3 - Projekt budowlany 29.08.2018
Załącznik nr 4 - Pozwolenie na wykonanie robót 29.08.2018
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót 29.08.2018
Załącznik nr 6 - Rysunek - zagospodarowanie terenu 29.08.2018
Załącznik nr 7 - Rysunek wykonawczy - zagospodarowanie terenu 29.08.2018
Załącznik nr 8 - Rysunek - rzut fundamentów 29.08.2018
Załącznik nr 9 - Wykaz robót 29.08.2018
Załącznik nr 10 - Wykaz osób 29.08.2018
49/DB/2018
Zapytanie ofertowe: Trzykrotne wykonanie usługi przeglądu, konserwacji oraz awaryjnych napraw, wynikających z bieżącej eksploatacji maszyn ogrodniczych, będących w posiadaniu Głównego Urzędu Statystycznego Al. Niepodległości 208 Warszawa. Termin składania ofert: 29-08-2018 do godz. 16:15 16.08.2018 29.08.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 16.08.2018
48/ST/POPC/2018
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług sekretarza w okresie realizacji projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa" (PDS) w zakresie administracyjno-finansowym. Termin składania ofert: 31-08-2018 do godz. 10:00 13.08.2018 31.08.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 13.08.2018
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy 13.08.2018
Załącznik nr 3 - Wykaz osób po stronie zamawiającego 13.08.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 06.09.2018
45/PK/2018
Zapytanie ofertowe: Opracowanie recenzji dla prac przeprowadzonych w ramach badania zwrotu z inwestycji realizowanych w formie wsparcia publicznego na rzecz innowacyjności w Polsce w latach 2007-2013. Termin składania ofert: 03-08-2018 27.07.2018 03.08.2018
Formularz oferty 27.07.2018
40/BK/2018
Zapytanie ofertowe: Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 10.07.2018 17.07.2018
Formularz oferty 10.07.2018
Załącznik nr 1 Zakres tematyczny 10.07.2018
Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych szkoleń 10.07.2018
Załącznik nr 3 Wykaz osób 10.07.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 12.07.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego II 13.07.2018
39/DB/2018
Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, maksymalnie 250 szt. w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia. Termin składania ofert: 16-07-2018, do godz. 12:00 09.07.2018 16.07.2018
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 09.07.2018
Załącznik nr 2 Wykaz pieczątek 09.07.2018
Załącznik nr 3 Oferta 09.07.2018
Załącznik nr 4 Formularz cenowy 09.07.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 13.07.2018
14/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Usługi napraw i konserwacji kserokopiarek i faksów w GUS. Termin składania ofert: 12-07-2018, do godz. 12:00 04.07.2018 12.07.2018
Wzór umowy 04.07.2018
Zał. nr 1 - Treść oferty 04.07.2018
Zał. nr 2 - Protokół odbioru usługi 04.07.2018
Zał. nr 3 - Protokół utylizacji 04.07.2018
38/DB/2018
Zapytanie ofertowe: „Wykonywanie usługi sukcesywnego prania bielizny gastronomicznej, pościelowej, ręczników frotte, kocy, flag RP i UE, wraz z odbiorem i zwrotem z/do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208”. 03.07.2018 11.07.2018
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 03.07.2018
Załącznik nr 2 Oferta 03.07.2018
34/ST/2018
Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w dwóch pomieszczeniach w Głównym Urzędzie Statystycznym przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 28-06-2018 r. do godziny 14:00. Wizja lokalna: 25-06-2018 r. godzina 10:00. 19.06.2018 05.07.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - formularz oferty 19.06.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - wzór umowy 19.06.2018
Załącznik nr 3.1 do Zapytania ofertowego - rys. E-1 plan instalacji elektrycznej - rzut piwnicy budynek A 19.06.2018
Załącznik nr 3.2 do Zapytania ofertowego - rys. E-2 plan instalacji elektrycznej - rzut parteru budynek A 19.06.2018
Załącznik nr 3.3 do Zapytania ofertowego - rys. E-3 plan instalacji elektrycznej - rzut piętro I budynek A 19.06.2018
Załącznik nr 3.4 do Zapytania ofertowego - rys. E-4 plan instalacji elektrycznej - rzut piętro II budynek A 19.06.2018
Załącznik nr 3.5 do Zapytania ofertowego - rys. E-10 plan instalacji elektrycznej - rzut piwnica budynek B 19.06.2018
Załącznik nr 3.6 do Zapytania ofertowego - rys. E-11 plan instalacji elektrycznej - rzut parter budynek B 19.06.2018
Załącznik nr 3.7 do Zapytania ofertowego - rys. E-12 plan instalacji elektrycznej - rzut piętro I budynek B 19.06.2018
Załącznik nr 3.8 do Zapytania ofertowego - rys. E-13 plan instalacji elektrycznej - rzut piętro II budynek B 19.06.2018
Załącznik nr 3.9 do Zapytania ofertowego - rys. E-19 plan instalacji elektrycznej - rzut piwnica budynek C 19.06.2018
Załącznik nr 3.10 do Zapytania ofertowego - rys. E-20 plan instalacji elektrycznej - rzut parter budynek C 19.06.2018
Załącznik nr 3.11 do Zapytania ofertowego - rys. E-21 plan instalacji elektrycznej - rzut piętro I budynek C 19.06.2018
Załącznik nr 3.12 do Zapytania ofertowego - rys. E-22 plan instalacji elektrycznej - rzut piętro II budynek C 19.06.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 21.06.2018
Protokół z odbycia wizji lokalnej w dniu 25-06-2018 r. 25.06.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego II 26.06.2018
Modyfikacja Zapytania ofertowego 26.06.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego III 29.06.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego IV 02.07.2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Milanowski (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 12.04.2024 11:45
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry