Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
61//DB/2018/P
Zapytanie ofertowe: Roboty remontowe w szybie i maszynowni dźwigu nr 3127050970 w bloku „C” budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 03-10-2018 r. godz. 14:00. 26.09.2018 05.10.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 26.09.2018
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 26.09.2018
Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 26.09.2018
Załącznik nr 4 - Inwentaryzacja szybu windowego w budynku C 26.09.2018
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót 26.09.2018
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 28.09.2018
68/DB/2018
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa: obiektywu fotograficznego z mocowaniem typu F o uniwersalnym zakresie ogniskowych 18-270 mm lub równoważnej posiadający jasność minimum f/3,5-6,3, wyposażony w autofuks; zewnętrznej lampy błyskowej z dyfuzorem, pracująca w trybach manualnych oraz i-TTL; namiotu bezcieniowego wykonanego z nylonu fotograficznego, o wymiarach 50x50x50 mm z dedykowanym oświetleniem. Termin składania ofert: 01-10-2018 do godz. 16:15. 21.09.2018 01.10.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 21.09.2018
65/BK/2018
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie w Głównym Urzędzie Statystycznym 1 dniowego (8 godzin lekcyjnych) szkolenia dla 21 osób nt. Zarządzania ryzykiem przez Właścicieli ryzyk w GUS. Termin składania ofert: 25-09-2018 do godz. 10:00. 18.09.2018 25.09.2018
Formularz oferty 18.09.2018
Wyjaśnienia 21.09.2018
64/DB/2018
Zapytanie ofertowe: Wymiana hydrantu nadziemnego na terenie wewnętrznym Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 25-09-2018 do godz. 10:00. 18.09.2018 25.09.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 18.09.2018
67/ST/POPC/2018
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług Sekretarza Projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)" w zakresie administracyjno-finansowym 13.09.2018 05.10.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 13.09.2018
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy 13.09.2018
Załącznik nr 3 - Wykaz osób po stronie zamawiającego 13.09.2018
Modyfikacja Zapytania ofertowego 27.09.2018
61/DB/2018
Zapytanie ofertowe: Roboty remontowe w szybie i maszynowni dźwigu nr 3127050970 w bloku „C” budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 20-09-2018 r. godz. 14:00. 12.09.2018 20.09.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 12.09.2018
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 12.09.2018
Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 12.09.2018
Załącznik nr 4 - Inwentaryzacja szybu windowego w budynku C 12.09.2018
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót 12.09.2018
54/DB/2018/P
Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie fragmentu terenu przed Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z montażem masztów. Termin składania ofert: 14-09-2018 do godz. 12:00. 10.09.2018 14.09.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 10.09.2018
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 10.09.2018
Załącznik nr 3 - Projekt budowlany 10.09.2018
Załącznik nr 4 - Pozwolenie na wykonanie robót 10.09.2018
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót 10.09.2018
Załącznik nr 6 - Rysunek - zagospodarowanie terenu 10.09.2018
Załącznik nr 7 - Rysunek wykonawczy - zagospodarowanie terenu 10.09.2018
Załącznik nr 8 - Rysunek - rzut fundamentów 10.09.2018
Załącznik nr 9 - Wykaz robót 10.09.2018
Załącznik nr 10 - Wykaz osób 10.09.2018
60/DK/2018
Zapytanie ofertowe: Zakup fotobazy na potrzeby Portalu Informacyjnego GUS 07.09.2018 17.09.2018
Formularz oferty 07.09.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 11.09.2018
Formularz oferty - zmieniony dnia 11-09-2018 11.09.2018
49/DB/2018/P
Zapytanie ofertowe: Trzykrotne wykonanie usługi przeglądu, konserwacji oraz awaryjnych napraw, wynikających z bieżącej eksploatacji maszyn ogrodniczych, będących w posiadaniu Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 07-09-2018 do godz. 16:15 05.09.2018 07.09.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 05.09.2018
58/GP-RRL/2018
Zapytanie ofertowe: Wykonanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej pt. "Demograficzne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia", zawierającej materiały z konferencji Rządowej Rady Ludnościowej. Termin składania ofert: 07-09-2018 r., do godz. 10.00 31.08.2018 07.09.2018
Formularz oferty 31.08.2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 19.04.2024 14:12
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry