Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
10/BP/WM/DK/POPT/PN/2020
Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2020-2021. Termin składania ofert: 09-04-2020, godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 23 kwietnia 2020 r. 05.03.2020 23.04.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 05.03.2020
Modyfikacja SIWZ 01.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 01.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 07.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 07-04-2020 07.04.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 07-04-2020 07.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 17.04.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) plik w formacie XLS - zmieniony w dniu 17-04-2020 17.04.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) plik w formacie PDF - zmieniony w dniu 17-04-2020 17.04.2020
Protokół z otwarcia ofert 23.04.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 14.05.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 16.06.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty 28.07.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 28.07.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.07.2020
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikacja najnowszej informacji: 18.09.2020 15:14
Sprawdź historię zmian
Do góry