Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.22. Wyznania religijne, grupy etniczne

1. Symbol badania
1.22.01
2. Temat badania
Wyznania religijne w Polsce
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających scharakteryzować poszczególne wyznania religijne pod względem podstawowych parametrów statystycznych. Badanie umożliwia stałą obserwacje liczby działających w Polsce kościołów i związków wyznaniowych oraz ustalanie zmian, jakie zachodzą w ich liczebności, strukturze i rozmieszczeniu terytorialnym.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • Sejm, Senat
  • administracja rządowa - centralna
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Jednostki gospodarki społecznej: kościoły, związki wyznaniowe - z wyłączeniem Kościoła katolickiego, działające na podstawie odrębnych przepisów o stosunkach z państwem lub na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

7. Zakres przedmiotowy
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność kościołów, związków wyznaniowych. Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wyznania religijne z uwzględnieniem liczby: wyznawców, duchownych, świątyń oraz jednostek kościelnych (parafii, zborów), w przekrojach: województwa jednostki terytorialne wyznania (diecezje, okręgi).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Wyznania religijne w Polsce 2018-2020 (luty 2022),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Do góry