Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.48. Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol badania
1.48.16
2. Temat badania
Transport intermodalny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o zakresie lokalizacji, infrastrukturze i wyposażeniu terminali intermodalnych w Polsce oraz identyfikacja łańcuchów w przewozach ładunków (krajowych i międzynarodowych), tworzonych przy współudziale dwóch lub więcej rodzajów transportu, z wykorzystaniem zunifikowanych jednostek ładunkowych (kontenery, nadwozia wymienne, naczepy siodłowe).

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: Operatorzy intermodalni zajmujący się obsługą (załadunek-wyładunek) zjednostkowanych ładunków intermodalnych, dysponujący bazą przeładunkowo-składową oraz przewoźnicy i spedytorzy zajmujący się przewozami jednostek transportu intermodalnego transportem drogowym.

7. Zakres przedmiotowy
Obciążenie respondentów. Terminale transportu intermodalnego.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Lista terminali intermodalnych w Polsce, charakterystyka terminali morskich i lądowych według regionów Polski. Infrastruktura morska, drogowa i kolejowa terminali morskich oraz lądowych według regionów Polski. Wyposażenie terminali morskich i lądowych w urządzenia przeładunkowe ITU. Ogółem przywóz i wywóz ITU transportem samochodowym do/z terminali morskich i lądowych według kierunków oraz regionów kraju i stref odległości ogółem przywóz i wywóz ITU transportem kolejowym do/z terminali morskich i lądowych według kierunków oraz regionów kraju i stref odległości ogółem przywóz i wywóz ITU transportem morskim do/z terminali morskich według kierunków przewozów..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (sierpień 2019).
Opracowania sygnalne:
  • Transport intermodalny w Polsce w 2018 r. (sierpień 2019).
Do góry