Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.65. Finanse publiczne

1. Symbol badania
1.65.16
2. Temat badania
Dochody i wydatki budżetu państwa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej budżetu państwa, źródłach dochodów, kierunkach wydatków jednostek budżetowych. Badaniu podlegają plany finansowe i ich realizacja według klasyfikacji budżetowej: część, dział, rozdział, paragraf.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Budżet państwa.

7. Zakres przedmiotowy
Dochody - klasyfikacja budżetowa. Wydatki - klasyfikacja budżetowa.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Informacje o dochodach i wydatkach budżetu państwa, realizacja ustawy budżetowej, wynik budżetu, źródła finansowania deficytu, w przekrojach: dochody podatkowe i niepodatkowe, wydatki według grup paragrafów.
Zestawienia z wykonania budżetu państwa, w przekrojach: dochody podatkowe i niepodatkowe wydatki w podziale na działy i rodzaje (dotacje, subwencje, świadczenia dla osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki majątkowe).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (maj 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. (grudzień 2019),
 • Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. (grudzień 2019),
 • Kultura w 2018 r. (wrzesień 2019),
 • Turystyka w 2018 r. (czerwiec 2019),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów zachodzących w gospodarce światowej w 2018 r. (wrzesień 2019),
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r. (wrzesień 2019),
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r. (październik 2019).
Do góry