Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.51. Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol badania
1.51.04
2. Temat badania
Badanie porównawcze ze statystykami międzynarodowymi
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o poprawie jakości danych poprzez wyjaśnienie różnic, jakie wynikają z porównania eksportu Polski z importem badanego kraju oraz importu Polski z eksportem badanego kraju. Wyniki badania są wykorzystywane do poprawy jakości danych poprzez wyjaśnianie różnic w obrotach towarowych z krajami UE – tzw. badanie asymetrii i z krajami spoza UE – tzw. badanie statystyki lustrzanej.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty: uczestniczące w międzynarodowej wymianie towarowej w wybranych krajach.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Obroty polskiego międzynarodowego handlu towarami z wybranymi krajami według Nomenklatury Scalonej (CN) na różnych szczeblach agregacji: według działów (2 znaków CN), pozycji (4 znaków CN), towarów (8 znaków CN), w przekrojach: wybrane kraje pochodzenia/przeznaczenia i wysyłki, grupy towarów i towary, rodzaje transakcji.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Handel zagraniczny 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, sierpień 2019).
Wyniki badania są udostępnianie tylko w publikacji rocznej w sierpniu 2019 r.

Do góry