Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.48. Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol badania
1.48.11
2. Temat badania
Wartość usług transportu, poczty i telekomunikacji
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wartości usług i o zmianach w strukturze i dynamice usług transportu, poczty i telekomunikacji dla celów polityki gospodarczej.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: zaliczane według PKD do sekcji H "Transport i gospodarka magazynowa" oraz do działu 61 "Telekomunikacja".

7. Zakres przedmiotowy
Wartość usług transportu, poczty i telekomunikacji.

Wyniki badania:
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw; 1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach transportowych, w tym za: przewozy ładunków, przewozy pasażerów (w tym komunikacją miejską), przeładunek i spedycję, składowanie i magazynowanie ładunków, obsługę naziemną w portach lotniczych, obsługę naziemną statków powietrznych, usługi statkowe, w przekrojach: rodzaje usług, kraj.
Dotacje do przewozów.
Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach pocztowych i kurierskich, w przekrojach: rodzaje usług pocztowych.
Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach telekomunikacyjnych, w przekrojach: rodzaje usług telekomunikacyjnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (sierpień 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
  • DBW Transport i Łączność – Transport/Ogółem/Dane ekonomiczne przedsiębiorstw transportowych (październik 2019).
Do góry