Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Źródło danych:
Rejestr cywilnych statków powietrznych

ULC RCSP 02 - dane dotyczące przeniesienia prawa własności samolotów dotyczące krajów UE, rezydent/nierezydent

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Urząd Lotnictwa Cywilnego;

Raz w kwartale do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 20 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 22 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 21 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Międzynarodowa wymiana towarowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.07, 1.51.08, 1.64.10.
Do góry