Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
urzędy gmin
Źródło danych:
Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi noclegowe

UG UN 01 - dane dotyczące innych obiektów, w których świadczone są usługi noclegowe

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy gmin;

Stały dostęp sukcesywnie;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Turystyczna baza noclegowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.03
Do góry