Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
urzędy gmin
Źródło danych:
Rejestry mieszkańców; Rejestry zamieszkania cudzoziemców

UG RMiZC 03 - dane o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów) zameldowanej na pobyt czasowy na terytorium RP

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy gmin;

Raz w roku do 29 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Olsztynie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Obywatelstwo. PESEL. Płeć. Stan cywilny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Do góry