Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

UFG SFK 02 - dane w zakresie rachunku zysków i strat

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;

Raz w roku do 10 marca 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;

Raz w kwartale do 1 czerwca 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 31 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 30 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Do góry