Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Źródło danych:
Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

UdSC KZREW 04 - dane o cudzoziemcach w Polsce

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Urząd do Spraw Cudzoziemców;

Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cudzoziemcy w Polsce. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce. Miejsce urodzenia. Narodowość cudzoziemca. Nazwisko i imię. Obywatelstwo. PESEL. Płeć. Stan cywilny. Wykształcenie. Zawód wykonywany.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Do góry