Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
regionalne izby obrachunkowe
Źródło danych:
Systemy informacyjne regionalnych izb obrachunkowych

RIO SI 01 - dane dotyczące pożyczek i kredytów zagrożonych, będących aktywami jednostek samorządu terytorialnego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
regionalne izby obrachunkowe;

Raz w roku do 31 maja 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kredyt / pożyczka.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20, 1.65.31.
Do góry