Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Państwowa Inspekcja Pracy
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący wypadków przy pracy

PIP WP 01 - dane o wypadkach przy pracy

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Państwowa Inspekcja Pracy;

Raz w kwartale do 15 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 14 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 15 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Wypadki przy pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.10
Do góry