Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Państwowa Inspekcja Pracy
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący sporów zbiorowych

PIP SZ 01 - dane w zakresie liczby zgłoszonych sporów zbiorowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Państwowa Inspekcja Pracy;

Raz w roku do 26 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Strajki. Spory zbiorowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.11
Do góry