Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Źródło danych:
System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych; System przetwarzania danych państwowej służby hydrogeologicznej

PIG MIDAS_PSH 01 - dane dotyczące zasobów wód podziemnych w Polsce

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy;

Raz w roku do 11 października 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zasoby wód podziemnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Do góry