Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System finansowo-księgowy SOF - Moduł Planowania

PFRON SFK SOF-MP 01 - dane dotyczące miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz przychodów i wpłat z tytułu obowiązkowych płatności na PFRON

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Raz w miesiącu do 26. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 26 marca 2018 r. za styczeń 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20, 1.65.31.
Do góry